UAB „SITEKS“ gamybos proceso ekologinė modernizacija

Priemonė: Eco inovacijos LT+
Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 876.735 EUR
Finansavimo suma: 394.530 EUR

ES parama leis įmonei įsigyti įrangą, kurios pagalba bus gaminamai atnaujinti produktai taikant ekologinio projektavimo principus. Įsigyjama įranga leis sumažinti gamyboje naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, atliekų tvarkymo išlaidas, aplinkos taršą.

Įsigyjama įranga leis padidinti gaminių kokybę, įdiegti naujas gaminių apdirbimo technologijas ir tokiu būdu prailginti gaminių naudojimą ir jų būvio ciklą. Tikimasi, kad įdiegus šias technologines inovacijas padidės įmonės našumas ir konkurencingumas, taip pat įmonės įvaizdis.

Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo

Projekto vykdytojas UAB Siteks

lt_LTLT